Forældre

Hvad er Jeg?

En person, du kan tale med om alt det, der er svært.

En, du har til rådighed, når dit barn skal anbringes eller er anbragt.

Jeg har en faglig uddannelse og erfaring med forældresamarbejde.

Jeg kender dine rettigheder.

Jeg er uafhængig af kommunen.

Jeg har tavshedspligt.

Du har ret til støttepersonen, så længe dit barn, via en anbringelse, ikke bor hjemme eller til dit barn fylder 18 år.

Du vælger selv om du har brug for det.

Hvad kan du bruge mig til?

Jeg har tid til at lytte og være der for dig.

Jeg kan rumme dine følelser og tanker.

Jeg støtter dig, så du kan støtte dit barn.

Jeg hjælper dig med at forberede dig til møderne og deltager gerne, hvis du vil have det.

Du bestemmer, hvad jeg skal vide, og jeg taler ikke med din sagsbehandler.

Du bestemmer om jeg skal læse dine papirer.

Jeg har ingen indflydelse på beslutninger om dit barns anbringelse.

Hvem betaler?

Det er sagsbehandleren, der bevilger mig som din støtteperson og er et gratis tilbud til dig.