Forældre

Hvad er Jeg?
 • En person, du kan tale med om alt det, der er svært.
 • En, du har til rådighed, når dit barn skal anbringes eller er anbragt.
 • Jeg har en faglig uddannelse og erfaring med forældresamarbejde.
 • Jeg kender dine rettigheder.
 • Jeg er uafhængig af kommunen.
 • Jeg har tavshedspligt.
 • Du har ret til støttepersonen, så længe dit barn, via en anbringelse, ikke bor hjemme eller til dit barn fylder 18 år.
 • Du vælger selv om du har brug for det.
Hvad kan du bruge mig til?
 • Jeg har tid til at lytte og være der for dig.
 • Jeg kan rumme dine følelser og tanker.
 • Jeg støtter dig, så du kan støtte dit barn.
 • Jeg hjælper dig med at forberede dig til møderne og deltager gerne, hvis du vil have det.
 • Du bestemmer, hvad jeg skal vide, og jeg taler ikke med din sagsbehandler.
 • Du bestemmer om jeg skal læse dine papirer.
 • Jeg har ingen indflydelse på beslutninger om dit barns anbringelse.
Hvem betaler?

Det er sagsbehandleren, der bevilger mig som din støtteperson og er et gratis tilbud til dig.